Kira Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Kira Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Kira sözleşmeleri hem kiraya verenin hem de kiralayan tarafın haklarının korunması için yapılan yazılı sözleşmelerdir. Bu sözleşmede tüm maddeler açık bir şekilde yer almalı, bu sayede ileride yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümü garanti altına alınmalıdır.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Kiraya veren taşınmaz sahibi ile bu taşınmazı kiralamak üzere anlaşan taraf arasında kiralama koşullarının ve kiralama ücreti gibi kriterlerin belirlendiği sözleşmelere kira sözleşmesi adı verilmektedir. Bu sözleşme her iki tarafında haklarını korumak üzere yapılan bir sözleşme olup sözleşmenin hükümleri altına imza atan iki tarafı da bağlayıcıdır. 

Kira Sözleşmesi Nasıl İptal Edilir?

Kira sözleşmeleri genelde 1 yıllık olarak yapılmakta olup daha uzun süreli yapılmak istenmesi durumunda sözleşmede mutlaka bu tarih aralığı açık olarak belirtilmelidir. Kira sözleşmesinde tarih aralığı belirtilmemiş ise bu durumda sözleşmenin 1 senelik olduğu kabul edilir. Bu süre dolduğu anda sözleşme iptali gerçekleştirilmediyse bu durumda sözleşmenin 1 sene daha devam edeceği kabul edilir. Kira sözleşmesinin süresinden önce feshi durumunda ise her iki tarafından hakları bulunur. Örneğin kira sözleşmesinin süresinden önce kiracı tarafından feshi durumunda aksi bir madde kira sözleşmesi içerisinde yer almıyorsa taşınmaz sahibi kalan süre için olan kira bedelini talep etme hakkına sahiptir. Yani sözleşmeyi fesh ettiğiniz anda ev sahibiniz kalan kirayı sizden talep etme hakkına sahiptir. 

Bu nedenle kira sözleşmesinin süresinden önce kiralayan tarafından feshi durumunda ev sahibi doğan hakkını kullanabilir. Burada önemli olan kiracı olan tarafın bir sözleşme düzenleyerek anahtarı taşınmaz sahibine iade etmesi ve tutanakta taşınmazı boşalttığını kanıtlamasıdır. Ancak haksız sebeplerden dolayı yaşanan tahliyelerde ev sahibi yine de taşınmazı kiraya verene kadar doğan zararını tazmin etmek için sözleşme tarihi sınırları içerisinde evin boş kaldığı ayların kira bedelini evi boşaltan kiracıdan alır. 

Kira sözleşmesinin feshi için haklı sebepler bulunuyorsa bu durumda taşınmaz sahibi hiçbir şekilde hak talep edemez. Taşınmazın elektrik, su ve doğalgaz aboneliği gibi aboneliklerinin bulunmaması ya da kiralayanın bu hakları kullanmasını engelleyen ciddi arızaların bulunması, kiralanan taşınmazın oturulmasını engelleyen şekilde hasarlı olması, kiralama süresi içerisinde kiracıyı rahatsız edecek düzeyde tadilat yapılması gibi nedenler haklı nedenlerdir. Yine ev sahibinin kira sözleşmesini feshi konusunda da haklı sebepler bulunmakta oup kiranın aynı kiralama döneminde 3 ay geç olarak yatırılması ya da ödenmemesi bu nedenler arasında yer almaktadır.

Kiracının Kira Sözleşmesini Edebilmesi İçin Gerekli Durumlar ;

Kiralayan kişinin kira sözleşmesini fes etmesi için geçerli olan yasal sebep göstermek zorundadır. Kiraladığı mülkün sağlık koşulları konusunda uygun olmaması, kiralananın mülkün kiralamaya uygun olmayacak nedenlerinin sonradan ortaya çıkması gibi sebepler geçerli sebepler arasındadır. Kiralayan haklı sebepler gösteremez ise mülk sahibi kira sözleşmesi üzerinde yazılı olan kalan süreye ait kira bedelini talep etme hakkına sahiptir.

Kiralayan kişi kira sözleşmesinin üzerinde yazan tarih sona ermesinden 15 gün öncesinde, mülk sahibine kira sözleşmesinin tekrardan yenilenmemesi haber vermeli. Aksi olan durumda kiralama sözleşmesi otomatik olarak kendini yenileyerek kiracı bundan sonraki 1 yıldan sorumlu olur.