Yunanistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yunanistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yunanistan, Güneydoğu Avrupa’da bir ülkedir. Yunanistan’ın nüfusu 2015 itibarıyla yaklaşık 10,955 milyon kişidir. Başkenti ve en büyük şehri Atina iken ikinci en kalabalık şehri Selanik’tir.

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişiminde konumlanan Yunanistan, Balkan Yarımadası’nın güney ucunda yer alır ve kuzeybatıda Arnavutluk, kuzeyde Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan, kuzeydoğuda ise Türkiye ile sınır komşusudur. Dokuz coğrafi bölgeden oluşur: Ege Adaları, Epir, Girit, İyonya Adaları, Makedonya, Mora, Orta Yunanistan, Teselya ve Trakya. Anakaranın doğusunda Ege Denizi, batısında İyonya Denizi, güneyinde Girit Denizi ve Akdeniz yer alır. Yunanistan, 227 tanesinde yaşanılan çok sayıda adaya sahiptir ve 13.676 km uzunluğundaki kıyı şeridiyle bu alanda Akdeniz Havzası’nda birinci, dünyada ise on birinci sıradadır. Yüzde sekseni dağlık olan ülkenin en yüksek dağı 2.918 metrelik Olimpos Dağı’dır.

Yunanistan; yüksek gelirli bir ekonomi, yüksek yaşam kalitesi ve çok yüksek yaşam standardına sahip demokratik ve gelişmiş bir ülkedir. Birleşmiş Milletler’in bir kurucusu, Avrupa Birliği’nin bir üyesi ve 2001’den beri euro bölgesinin bir parçasıdır. Ayrıca aralarında Avrupa Konseyi, NATO, OECD, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Frankofon’un da bulunduğu pek çok uluslararası kuruluşa üyedir. Kültürel mirası, turizm sektörü, taşımacılık sektörü ve jeostratejik önemi nedeniyle bir orta güç olarak sınıflandırılmaktadır. Balkanlar’ın en büyük ekonomisi ve önemli bir bölgesel yatırımcısıdır.

Yunanistan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yunanistan, çifte vatandaşlığa izin veriyor. Yunanistan’da 10 sene yaşamanız durumunda Yunan vatandaşlığına başvurabiliyorsunuz. Ancak bir Yunan vatandaşıyla evli olmak, herhangi bir vatandaşlık hakkı vermiyor. Yunanistan’da 5 yıldır yaşayan ebeveynlerin çocukları doğuştan Yunan vatandaşı oluyor. Bu gibi durumlarda Türk vatandaşlığı korunabiliyor.

Her ne kadar yunan vatandaşı ile evlilik size direk olarak vatandaşlık hakkı vermese de başvuru sürecinde oldukça yol katetmiş oluyorsunuz. 1500 euro olan yunan vatandaşlığına başvuru ücreti 2010 yılında değişen yasa ile 700 Euro’ya çekildi. Aynı zamanda başvuru süresi için Yunanistan’da konaklama süresi olan 10-12 yıldan 7 yıla düşürüldü. Bununla beraber yunan vatandaşlığı elde edebilmeniz için bunlarlar beraber akıcı bir yunancaya ve Yunan Genel Kültür bilgisine de sahip olmanız istenecektir.

Evlilik Yoluyla Yunanistan Vatandaşlığı

Yunan vatandaşı ile evlenerek hızlı bir şekilde vatandaşlık alabileceğinizi düşünmeyin. Diğer birçok ülkenin aksine Yunanistan vatandaşlık başvurularında sadece evli olmak yeterli olmuyor.

Yetkili birimlere evliliğinizin gerçek bir evlilik olduğunu kesinlikle ispat etmelisiniz ve bir süre de Yunanistan’dan ayrılmadan yaşamaya devam etmelisiniz.

Doğum Yoluyla Yunanistan Vatandaşlığı

Yalnız buraya dikkat edin. Sadece ebeveynlerden birisi yunan olan çocuklar direkt olarak yunan vatandaşlığına hak kazanmaktadır.
Ebeveynleri yunan vatandaşı olmayıp Yunanistan’da doğan çocuklar: Eğer ebeveynlerin her ikiside 5 yıl boyunca (yasal olarak) oturma izinlerine sahip bir şekilde Yunanistan’da bulunuyorlarsa çocuk için yunan vatandaşlığına başvurma hakkı vardır.

Okul Yoluyla Yunanistan Vatandaşlığı

Eğer bir çocuk, 18 yaşına kadar olan sürede en az 6 yıl boyunca ilk ve ortaokul olmak üzere yasal oturma şartları altında Yunanistan’da eğitim gördüyse yunan vatandaşlığına başvurabilir.

Soyunda Yunan Vatandaşının Bulunması

Yunanistan dışında doğmuş ama yunan anne ve/veya babaya sahip çocuklar. (Anne veya babanın yunan vatandaşı olması/yunan pasaportuna sahip olması gerekmektedir). Dede ve/veya anneanne-babaannesi yunan olanlar da bu haktan faydalanabilirler. Sadece prosedür biraz uzun olacaktır.

Evlilik dışı çocuklar
Yunanistan’da evlilik dışı doğan ve reşit olmayan 18 yaşından küçük çocuklar yunan vatandaşı olarak kabul edilmektedir.

Evlat edinme
Reşit olmayan 18 yaşından küçük çocukların evlat edinilmesi, çocuğa yunan vatandaşlığı hakkı vermektedir.