Bir kurum ya da örgütsel ast üst ilişkisi

Bir kurum ya da örgütsel ast üst ilişkisi

Bir kurum ya da örgütsel ast üst ilişkisi

HİYERARŞİ